دبیران

دبیر سعید بنی هاشمی
09125489026
بازدید : 58 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر زبان رضا شایانی
091218554638
بازدید : 52 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر دکتر مهدی امیریان
09121403906
بازدید : 73 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر مهندس حسین خزایی
09121675840
بازدید : 63 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1398/6/27
چرا تدریس خصوصی؟
مدیریت بانک کتاب اصغرمحلاتی
بازدید : 139 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/21
دبیر ریاضیات استاد وحید قبادی
بازدید : 54 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/5/31
دبیر شیمی استاد محمد اسپرهم
بازدید : 106 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استادهامرز حسینی
بازدید : 81 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استاد خشایار نظرکرده
09109495098
بازدید : 111 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر دین و زندگی استاد عبدالله شکری
09126203796
بازدید : 181 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/1/16
دبیر ریاضیات استاد فرزین صادقیان
09123305614
بازدید : 178 نفر | منتشر شده در دوشنبه 1397/11/29
دبیر عربی و معارف استاد پیمان امیری
09908140049
بازدید : 2557 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر فیزیک استاد مسعود زمانی
09908140049
بازدید : 2558 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر ریاضیات تجربی استاد آرش محمدی
09377309998
بازدید : 2284 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر زبان سرکار خانم مهدیه حسامی
09381444802
بازدید : 1358 نفر | منتشر شده در یکشنبه 1396/4/11
123456789