دبیران

دبیر دین و زندگی استاد عبدالله شکری
09126203796
بازدید : 96 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/1/16
دبیر ریاضیات استاد فرزین صادقیان
09123305614
بازدید : 95 نفر | منتشر شده در دوشنبه 1397/11/29
مشاور تحصیلی استاد پژمان امیری
09120236376
بازدید : 2381 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر عربی و معارف استاد پیمان امیری
09908140049
بازدید : 2400 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر فیزیک استاد مسعود زمانی
09908140049
بازدید : 2405 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر ریاضیات تجربی استاد آرش محمدی
09377309998
بازدید : 2191 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر زبان سرکار خانم مهدیه حسامی
09381444802
بازدید : 1204 نفر | منتشر شده در یکشنبه 1396/4/11
دبير رياضيات استاد عزيزي
09123484464
بازدید : 3896 نفر | منتشر شده در یکشنبه 1395/8/2
دبير شيمي سركار خانم رضيه قرباني
09122834259
بازدید : 6007 نفر | منتشر شده در شنبه 1395/7/3
دبير زيست استاد عليرضا اكبر پور
09122862643
بازدید : 5114 نفر | منتشر شده در شنبه 1395/7/3
دبير زيست استاد محمد كاوه
09380269159
بازدید : 3810 نفر | منتشر شده در شنبه 1395/7/3
دبير عربي امير حسن نوشاد
09198375133
بازدید : 2608 نفر | منتشر شده در جمعه 1395/7/2
دبير هندسه تحليلي استاد سيامك شهبازي
09120255624
بازدید : 4282 نفر | منتشر شده در جمعه 1395/7/2
دبير رياضيات استاد محمد رضا سياح
09125279881
بازدید : 2821 نفر | منتشر شده در جمعه 1395/7/2
دبير رياضيات استاد فرزاد جوزي
09125770121
بازدید : 3186 نفر | منتشر شده در جمعه 1395/7/2
12345678