دبیران

دبیر سعید بنی هاشمی
09125489026
بازدید : 18 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر زبان رضا شایانی
091218554638
بازدید : 15 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر دکتر مهدی امیریان
09121403906
بازدید : 18 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر مهندس حسین خزایی
09121675840
بازدید : 24 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1398/6/27
چرا تدریس خصوصی؟
مدیریت بانک کتاب اصغرمحلاتی
بازدید : 113 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/21
دبیر ریاضیات استاد وحید قبادی
بازدید : 14 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/5/31
دبیر شیمی استاد محمد اسپرهم
بازدید : 61 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استادهامرز حسینی
بازدید : 43 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استاد خشایار نظرکرده
09109495098
بازدید : 59 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر دین و زندگی استاد عبدالله شکری
09126203796
بازدید : 125 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/1/16
دبیر ریاضیات استاد فرزین صادقیان
09123305614
بازدید : 136 نفر | منتشر شده در دوشنبه 1397/11/29
دبیر عربی و معارف استاد پیمان امیری
09908140049
بازدید : 2487 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر فیزیک استاد مسعود زمانی
09908140049
بازدید : 2473 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر ریاضیات تجربی استاد آرش محمدی
09377309998
بازدید : 2230 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر زبان سرکار خانم مهدیه حسامی
09381444802
بازدید : 1275 نفر | منتشر شده در یکشنبه 1396/4/11
123456789