دبیران

تبلیغات و معرفی دبیران
تبلیغات و معرفی دبیران
بازدید : 13 نفر | منتشر شده در سه شنبه 1398/11/22
دبیر دین و زندگی فردین سماقی
09166672825
بازدید : 36 نفر | منتشر شده در سه شنبه 1398/11/1
دبیر ریاضیات سعید بنی هاشمی
09125489026
بازدید : 140 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر زبان رضا شایانی
091218554638
بازدید : 107 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر ریاضیات دکتر مهدی امیریان
09121403906
بازدید : 217 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/28
دبیر مهندس حسین خزایی
09121675840
بازدید : 170 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1398/6/27
چرا تدریس خصوصی؟
مدیریت بانک کتاب اصغرمحلاتی
بازدید : 186 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/6/21
دبیر ریاضیات استاد وحید قبادی
یکی از دبیران برتر
بازدید : 157 نفر | منتشر شده در پنجشنبه 1398/5/31
دبیر شیمی استاد محمد اسپرهم
بازدید : 163 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استاد هامرز حسینی
بازدید : 185 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر ریاضیات استاد خشایار نظرکرده
09109495098
بازدید : 221 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/5/4
دبیر دین و زندگی استاد عبدالله شکری
09126203796
بازدید : 253 نفر | منتشر شده در جمعه 1398/1/16
دبیر ریاضیات استاد فرزین صادقیان
09123305614
بازدید : 256 نفر | منتشر شده در دوشنبه 1397/11/29
دبیر عربی و معارف استاد پیمان امیری
09908140049
بازدید : 2685 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
دبیر فیزیک استاد مسعود زمانی
09908140049
بازدید : 2722 نفر | منتشر شده در چهارشنبه 1397/10/26
123456789