انتشارات فاگو » دوازدهم

آزمون جامع زیست شناسی فاگو

قیمت : 69,000 تومان

بازدید : 160 نفر

آزمون جامع زیست شناسی فاگو

ویژگی های این کتابمون شامل وارد زیر هست :

✅⁩ بیش از ۸۰۰ تست استاندارد در قالب ۲۰ آزمون مطابق الگوریتم کنکور سراسری
⁦✅⁩ ارائه پاسخ کلیدی تمامی آزمون ها در قالب پاسخبرگ کنکور
⁦✅⁩ دارای پاسخنامۀ کاملن تشریحی به همراه بررسی درستی یا نادرستی همۀ گزینه ها
⁦✅⁩ وجود بیش از ۲۰۰ جدول مقایسه ای به منظور جمع بندی مطالب مهم
⁦✅⁩ آموزش چگونگی برخورد با تیپ های تستی مختلف در قالب باکس های حرفه ای باش !
⁦✅⁩ وجود چهار پاسخبرگ خام در انتهای کتاب به منظور شبیه سازی فضای کنکور
⁦✅⁩ ارائۀ یک عدد مداد مشکی رایگان به منظور پرکردن پاسخبرگ ها