خط به خط زبان انگلیسی دوازدهم بیستک

قیمت : 38,000 تومان

بازدید : 414 نفر

 کتاب خط به خط زبان انگلیسی دوازدهم بیستک انتشارات قلم علم

(3 vision)

تالیف: سرکار خانم زهرا انصاری


فرزندانم تقدیمتان

به نامت" مهربان خدا"


دانش آموز جان!
سال دوازدهم سال پرکار و پر استرسی هست و از این رو نیاز به یک یار دوازدهم دارید؛

از طرفی باید تشریحی بخوانید و برای امتحانات نهایی آماده باشید

و از طرفی تستی بخوانید و برای کنکور آماده باشید.

اینجانب زهرا انصاری خانم معلم آموزش و پرورش بعد از 25سال تدریس

و در کنار شما بودن و دیدن آزمونهای رنگارنگ تشریحی وتستی،

دریافتم که کتاب درسی مهمترین منبع برای طرح این آزمونها بوده است.

به همین دلیل بر آن شدم که از کتاب درسی،

نمونه سؤال ارائه بدهم و ازآنجاکه علاقه طراحان را به طرح سؤال از زیرنویس عکس

امام خمینی گرفته تا قیمت روی جلد میدانستم،

صفحه به صفحه و خط به خط کتاب درسی و کتاب کار را بررسی کردم.

خط به خط کتاب درسی و کار را به لحاظ لغت و گرامر و رایتینگ و ریدینگ

در انواع سؤالاتی که در این بخشها قابلیت مطرحشدن را داشتند،

بررسی کرده و بهصورت سؤالات تشریحی و تستی در آورده ام.

بهطوریکه هیچ صفحه از کتاب درسی و کتاب کار از گزینه و سؤال واقعشدن،

رهایی نیافتند که هیچ ، گاهی یک جمله یکبار ازنظر معنی لغوی مورد سؤال

و بار دیگر ازنظر گرامری یا درک متن بهصورت سؤال درآمده است.

(پس نگران جملات تکراری نباشید، هر بار از یک منظر به آنها نگاه کنید)

این سؤالات بر اساس آنچه بهطورمعمول در آزمونهای نهایی مرسوم هست، چیده شدهاند.

-1بخش لغت ( سؤالات را با جای خالی پرکنید/ بادانش خود پرکنید/ جملات را به هم مربوط کنید.......).

-2بخش گرامر ( سؤالات 4گزینهای / کامل کنید/مرتب کنید........)

-3بخش رایتینگ ( انواع سؤالات حرف ربط و پاراگراف........)

-4بخش ریدینگ ( سؤال ) clozeبخش clozeرا به تعداد زیاد طرح کردم تا همه متون کتاب درسی

و کتاب کار را به صورت متن ببینید و حتی متنهایی که مرتبط با گرامر یا پاراگراف بودند

(در باکسهای زرد رنگ کتاب).

با این دید به این کتاب نگاه کنید که با تشریحی خواندن به این شکل خط به خط ،

صد درصد به آزمونهای آزمایشی و زبان کنکور نیز تسلط بیشتری پیدا میکنید

و اینجاست که یار دوازدهم رو به دستتان دادم.

در پایان دوست دارم خیلی راحت و صمیمی بهتون بگم که چه قدر دوستتون دارم

 برام خیلی مهم هستید و عزیز.

این کتاب رو با عشق نوشتم که واقعاً به کمکتان بیاید و کاربردی باشد

و بتوانم اندکی از استرس شما کم بکنم.

از اول قصدم این بود که برای دانش آموزان مدارسی که تدریس دارم ،

یک جزوه نهایی تهیه کنم تا نمره زبانشون بیست بیست باشد .

اما هرچه وارد کار شدم و کار وسعت بیشتری گرفت،

متقاعد شدم که این نمونه سؤالات رو در اختیار

همه دانش آموزان دوازدهم قرار بدهم.

همه شماها دانش آموزان من و درواقع فرزندان شیرین من هستید

و موفقیت و سربلندی شما، قلبم را شاد میکند.

امید که توانسته باشم مفید باشم. به یک اصل خیلی اعتقاددارم وآن این است که همیشه ،

در هر مکان و در هرزمانی که هستیم، خوب خودمان باشیم.

باشد که با یک گل هم بهار شود. در پایان از دوست و همکار فرهیخته ام خانم بروغنی عزیز

که زحمت ویرایش کتاب را با خلوصی که خاص ایشون هست،را کشیدند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.


آنچه در کتاب میبینید

-1بخش لغت

-1با کلمات دادهشده جای خالی را پرکنید.A….N
-2تست لغت 1تا 66
-3کلمات ستون Aو Bرا به هم مرتبط کنیدA…. I
-4تست ضرب المثل
-5ضرب المثل های موجود در کتاب با ترجمه فارسی
-6با کلمات داده شده متن را کامل کنید A…..Z , A1……E1
-7کدام کلمه با گزینه های دیگر مرتبط نیست
-8متضاد ها
-9با دانش خود پر کنید

-2بخش گرامر