خرید کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری نشر دانشگاه مفید

حقوق بین الملل سرمایه گذاری نشر دانشگاه مفید

دسته: علوم سیاسی کد کالا: 10966 بازدید: 202 بار وضعیت: موجود است
70,000 تومان

آشتی سیاست و اصول - نویسنده: سوریا پی سوبدی و مترجم: محمد حبیبی مجنده انتشارات دانشگاه مفید

گزینه‌های در دسترس

عنوان: حقوق بین الملل سرمایه گذاری آشتی سیاست و اصول نشر دانشگاه مفید
کتاب حقوق بین الملل سرمایه گذاری آشتی سیاست و اصول از مجموعه کتاب های انتشارات دانشگاه مفید میباشد که در ۴۲۰ صفحه تالیف شده است. در بخش مقدمه کتاب آمده است که با آنکه حقوق سرمایه گذاری خارجی یکی از قدیمی‌ترین شاخه های حقوق بین الملل است در اوایل دهه ۱۹۷۰ دیوان بین المللی دادگستری این شاخه را یکی از حوزه های نسبتاً توسعه نیافته حقوق بین الملل خوانده بود. واقعیت هم این است که در آن زمان تعداد موافقتنامه های دوجانبه سرمایه گذاری و نیز حجم رویه دیوان های داوری بین المللی که بر اساس این موافقت نامه ها تشکیل شده بود کم و اندک بود. این داوری ها عمدتاً میان دولت ها بود تا میان سرمایه گذار و دولت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و موجود از داوری ها تنها در سال ۱۹۸۷ بود که اولین نوع از این قبیل داوری های سرمایه گذاری مطابق موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری اتفاق افتاد. پیش از این اختلافات سرمایه‌گذاری که به دیوان های بین المللی ارجاع شده بود یا توسط طرف‌های خصوصی و بر اساس توافقات قراردادی طرح شده بود یا از نوع داوری های یک دولت علیه دولت دیگر بود. داوری سرمایه گذاری به طور سنتی یک مسئله تجاری خصوصی میان متنازعین تلقی می شد. خود معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری هم اساسا ساخته و پرداخته دوران پس از استعمار بود و در حال و هوای بالا گرفتن جنگ سرد رشد و توسعه یافته بود. مطالعه و تحقیق حاضر در چنین فضا و بافتی به دنبال تحلیل اصول بنیادی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و شیوه تفسیر و اجرای این اصول در دادگاه و دیوان های داوری بین المللی سرمایه گذاری در سال‌های اخیر است‌. در این کتاب به میزان توجه یا لزوم توجه رویه‌ی حقوقی تصمیمات داوری به سایر اصول معارض حقوق بین الملل مندرج در دیگر معاهدات بین‌المللی به هنگام تفسیر قواعد حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و رویه‌ی دولت ها از جمله معاهدات دوجانبه‌ی سرمایه گذاری و موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و بسط و توسعه‌ی این حوزه از حقوق و تامین حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم پرداخت. هدف ما بررسی نحوه‌ی تحول و تغییر حقوق سرمایه گذاری خارجی در سال‌ها و دهه‌های گذشته و در واکنش به واقعیت اقتصادی و سیاسی جهان و آثار روند و جریان جدید در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی بر اهداف خط مشی عمومی کشورهای سرمایه فرست و سرمایه پذیر است. ما در این راه چالش‌های کنونی فراروی این شاخه از حقوق و چگونگی پرداختن به آنها را در چارچوب کلی حقوق بین الملل تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
با توجه به این نکات فصل اول به روندهای جاری در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری خواهد پرداخت. فصل دوم گزارشی تاریخی از تحول و تکامل حقوق سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می دهد. فصل سوم موفقیت‌ها و ناکامی‌های تلاش های بین المللی در جهت توسعه‌ی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی از زمان تاسیس سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ و تنظیم و قانونمند ساختن سرمایه گذاری خارجی به سود منافع هر دو دسته از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بررسی خواهد کرد. فصل چهارم به مطالعه اصول ماهوی حقوق سرمایه‌گذاری خارجی از جمله اصول متضمن ضوابط حداقلی بین المللی برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و نحوه‌ی تفسیر آن ها در رویه‌ی قضایی می‌پردازد. آن گاه در فصل پنجم به بررسی رفتار با سرمایه گذاران خارجی به موجب معاهدات دو جانبه‌ی سرمایه گذاری و موافقت نامه‌های تجارت آزاد خواهیم پرداخت. چگونگی تبیین و تشریح حمایت از سرمایه گذاران خارجی بر اساس حقوق سرمایه گذاری خارجی توسط دادگاه ها و دیوان های داوری بین المللی در فصل ششم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. فصل هفتم آثار حقوق سرمایه گذاری خارجی را بر اهداف خط مشی عمومی جامعه بین المللی به طور عام و کشورهای در حال توسعه میزبان به طور خاص ارزیابی خواهد کرد. فصل هشتم به بررسی شیوه ها و طرق مواجهه با چالش‌ها در درون حقوق سرمایه‌گذاری خارجی خواهد پرداخت. این مطالعه و تحقیق با ارائه چند نتیجه گیری کلی در زمینه نقش حقوق سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلی‌تر حکمرانی جهانی با هدف نیل به اهداف عالی جامعه‌ی بین المللی به پایان می‌رسد. نویسنده سوریا پی سوبدی و مترجم محمد حبیبی مجنده انتشارات دانشگاه مفید
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. از طرفی با وجود شرایط کرونایی امروز شنیدن خبرهای تخفیفی اجناس به‌صورت حضوری، میل به خرید را به خاطر خطر سلامتی، کاهش می‌دهد؛ اما در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.