خرید کتاب الگو و روند در سیاست خارجی ایران نشر دانشگاه مفید

الگو و روند در سیاست خارجی ایران نشر دانشگاه مفید

دسته: علوم سیاسی کد کالا: 10967 بازدید: 202 بار وضعیت: موجود است
33,000 تومان

نویسندگان: ابراهیم متقی و زهره پوستین چی انتشارات دانشگاه مفید

گزینه‌های در دسترس

کتاب الگو و روند در سیاست خارجی ایران از انتشارات دانشگاه مفید میباشد که در 354 صفحه تالیف شده است. در بخش مقدمه این کتاب آمده است که نظریات مختلفی در ارتباط با سیاست خارجی کشورها ارائه شده است. نخبه گرایان بر این اعتقادند که فرایندهای سیاست خارجی عمدتا تحت تاثیر الگوهای رفتاری تصمیمات و همچنین نشانه های ادراکی است که مورد توجه رهبران نظام سیاسی قرار می گیرد. به عبارت دیگر آنان بر این امر تاکید دارند که خروجی سیاست خارجی کشورها توسط رهبران سیاسی اتخاذ  می شود. این گروه از نظریه پردازان برای سایر مولفه های تاثیرگذار کشورها نقش چندانی قائل نمی باشند. گروه دوم تحلیل گران سیاست خارجی بر نقش ساختار سیاسی تاکید دارند.آنان این موضوع را مورد توجه قرار می دهند که هر گونه کنش نخبگان سیاسی در چارچوب ساختار حکومتی انجام می شود.بنابراین آنان برای نهادهای سیاسی و ساخت های حکومتی اصالت بیشتری در مقایسه با نخبگان سیاسی قائلند.به طور کلی ساختارگرایان این موضوع را مورد توجه قرار میدهند که رفتارهای سیاسی و سیاست خارجی کشورها بیش از آن که تحت تاثیر مولفه های سیاسی و یا اراده نخبگان قرار گیرد انعکاس شاخص های مربوط به ساختار سیاسی کشورها است.در چنین نگرشی هر ساختار سیاسی دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر نظام های سیاسی و حکومتی متمایز میکند. در بین رهیافت های متعدد سیاست بین الملل رثالیست ها عمده ترین نظریه پردازان ساختارگرا محسوب میشوند که قائل به اصالت نظام های سیاسی و ساخت های حکومتی اند.به این ترتیب آنان تلاش دارند تا دولت ملی را به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری سیاسی و حکومتی در روندهای سیاست خارجی به شمار آورند. گروه سوم که تلاش دارد تا سیاست خارجی را بر اساس  رهیافت های نظام مند تحلیل نماید. به مجموعه واقع گرایی جدید تعلق دارد. این گروه عمدتا تحت تاثیر آرای کنث والتز است. چنین مجموعه هایی هر گونه رفتار سیاست خارجی را تابعی از شاخص های سیاست بین الملل تلقی میکنند.واقع گرایان ساختاری تلاش دارند تا فرایند های سیاست خارجی کشورها را بر اساس شاخص های عمومی نظام بین الملل مورد تحلیل قرار دهند. به طور کلی کنث والتز هیچ گونه اصالتی برای ساخت های درونی و نخبگان سیاسی قائل نیست . وی در تحلیل خود جایگاه ویژه ای را برای نظام بین الملل در نظر میگیرد. به این ترتیب اگر تغییرات ساختاری در سیاست بین الملل ایجاد گردد طبیعی است که فرایندهای سیاست خارجی با تغییراتی روبرو می شود. در این مجموعه تلاش می شود تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس پیش فرضیه جیمز روزنا مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.رویکرد روزنا ماهیتی ترکیبی دارد از یک سو بر نشانه های فردی در رفتار سیاست خارجی تاکید میکند و از سوی دیگر به ساختار سیاسی و نیز مجموعه های بورو کراتیک اصالت می دهد.  روزنا همچنین ساختار نظام بین الملل را نیز به عنوان یکی از شاخص های تعیین کننده در رفتار سیاسی وسیاست خارجی مورد ملاحظه قرار می دهد. در نظریه جیمز روزنا همان گونه که ساختار نظام بین الملل  میتواند بر جهت گیری سیاست خارجی مورد ملاحظه قرار می دهد. در نظریه روزنا همان گونه که ساختار نظام بین الملل میتواند بر جهت گیری سیاست خارجی ورفتار سیاسی واحدهای حکومتی تاثیرگذار باشد شاخص های دیگری همانند نخبگان سیاسی ساختار بورو کراتیک نظام اجتماعی احزاب سیاسی و به طور کلی ساختار داخلی حکومت نیز میتواند فرایندهای سیاست خارجی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
بانک کتاب بیستک شما را به خواندن این کتاب دعوت میکند. بانک کتاب بیستک امکان خرید اینترنتی کتاب‌های مختلف را با ۲۰ تا ۵۰ درصد تخفیف و ارسال رایگان فراهم می‌سازد. معمولا هیچ گزینه‌ای در کنار کیفیت کالای اجناس یک فروشگاه به جز تخفیف، نمی‌تواند سیلی از مشتریان را به سوی خود به راه بیاندازد؛ به‌خصوص اگر این تخفیف مربوط به فعالیت خرید و فروش کتاب‌های کمک درسی و کنکوری باشد که نیاز مبرم این ماه‌های پایانی سال برای بچه‌های کنکوری است. از طرفی با وجود شرایط کرونایی امروز شنیدن خبرهای تخفیفی اجناس به‌صورت حضوری، میل به خرید را به خاطر خطر سلامتی، کاهش می‌دهد؛ اما در چنین وضعیتی نقش پُررنگ بانک کتاب‌هایی همچون بانک کتاب بیستک، بسیار نمایان می‌شود. بانک کتاب بیستک با تخفیف‌های فراوان و تنوع محصولات در جهت ایجاد آرامش برای دانش‌آموزان و کنکوری‌های عزیز در شرایط ویژه‌ی روزهای پایانی پاییز، زمستان خوبی را برای دانش‌آموزان عزیز رقم زده است.