خرید کتاب ادبیات فارسی یازدهم جامع قلم چی

ادبیات فارسی یازدهم جامع قلم چی

دسته: یازدهم قلم چی کد کالا: 11178 بازدید: 501 بار وضعیت: موجود است
115,000 تومان

مولفان: هیات مولفان کانون انتشارات قلم چی

گزینه‌های در دسترس

تاریخ ادبیات وحشی بافقی شاعر قرن دهم هجری است و دو مثنوی شیرین به نام‌های خلدبرین و ناظر و منظور را بر طریقه نظامی سروده است بیشترین شهرت شاعری وحشی مرهون غزلیات اوست و مثنوی ناتمامی به نام فرهاد و شیرین از او باقی است که بعدها وصال شیرازی آن را با استادی کم مانند تمام کرده است به نام چاشنی بخش زبانها حلاوت سنج معنی در بیان ها قلمرو زبانی چاشنی اندکی از خوردنی که دهان را تعمیم دهد مزه قدری حلاوت تلاوت شیرین بودن شیرینی دلپذیری خوشایندی واژه های غیر ساده ای مرکب چاشنی بخش حلاوت سنج صفت های فاعلی مرکب مرخم چاشنی بخش و حلاوت سنج فعل های هر دو مصراع به قرینه معنوی حذف شده‌اند قلمرو ادبی مجاز زبان مجاز از سخن تناسب مراعات نظیر زبان بیان معنی قلمرو فکری معنی با نام خداوندی آغاز می کنند که نام و یاد او دلنواز و شیرین کننده سخن هاست و همچنین خوشایند و شیرین کننده معنی سخنان است قرابت معنایی به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین به نام آنکه در ما گفتن آموخت به انسان در معنی سفتن آموخت بلند آن سر که او خواهد بلندش نژند آن دل که او خواهد نژندش قلمرو زبانی نژند اندوهگین غمگین غمناک افسرده سرهنگ این خشمگین مفعول ضمیر ش در هر دو مصراع بیت از چهار کلمه تشکیل شده است قلمرو ادبی مجاز دل مجاز از انسان تلمیح به آیه تعز من تشاء و تذل من تشاء اشاره دارد قلمرو فکری معنی خداوند هرکسی را عزیز و بلندر بخواهد عزیز و بلندمرتبه می‌شود و هر کسی را اندوهگین بخواهد افسرده و غمگین می شود مفهوم همه بیشی ها و کاستی ها به دست خداوند است قرابت معنایی یکی را دهد تاج و تخت بلند یکی را کند خوار و زار و نژند یکی را به سر برنهد تاج بخت یکی را به خاک اندر آرد ز تخت شود عزیز ابد آنکه را دهی عزت نهی چو داغ مذلت همیشه خوار بود در نابسته احسان گشاده است به هرکس آنچه می بایست داده است قلمرو زبانی احسان نیکی کردن بخشش کردن نیکوکاری بخشش بایست ضروری بن ماضی از مستر بایستن می‌بایست لازم بود صفت غیر ساده وندی نابسته در نابسته ترکیب وصفی فعل های سوم شخص مفرد ماضی نقلی گشاده است و داده است فعل ماضی استمراری می بایست بویت از جمله تشکیل شده است قلمرو ادبی استعاره اضافه استعاری در نابسته احسان در احسان قلمرو فکری معنی خداوند بزرگ در بخشش و نیکوکاری را به روی همگان باز کرده است و به همه انسان‌ها آن چیزی را که لازم بوده داده است مفهوم بخشش و نیکوکاری خداوند بزرگ قرابت معنایی باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده ادیم زمین سفره عام اوست بر این خوان یغما که دشمن چه دوست در ضیافت خانه خوان نوالش لقمه اش منع نیست در گشاده ست و صلا در داده خوان انداخته به ترتیبی نهاده وضع عالم که نی یک موی باشد بیش و نی کم قلمرو زبانی ی نکره ی در ترتیبی واژه ی ساده نشانه ی نفی نی در هر دو مصراع قلمرو ادبی مجاز عالم مجاز از پدیده‌های عالم تضاد بیش و کم قلمرو فکری معنی خداوند بزرگ جهان هستی را آنچنان با نظم و ترتیب خاصی آفریده است که حتی به اندازه یک موی چیزی کم یا زیاد نیست مفهوم نظم موجود در آفرینش جهان هستی قرابت‌ معنایی صنع خداوند جهان نظم کامل است نیز به جز جبر ز نظم انتظار نیست اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای
گاهی اوقات تجربه‌ی یک بار خرید از بانک کتابی با مزایای ویژه می‌تواند مسبب عادت همیشگی برای سایر خریدهای اینترنتی شود. حال اگر افراد مراجعه‌کننده بدانند که بعد از ارسال سفارش کتاب حتی از نوع کمیاب‌ترین آن به بانک کتاب بیستک، در کمترین مدت، سفارشات را درِ منزل تحویل می‌گیرند، بی‌شک در ادامه‌ی راه خرید خود، بانک کتاب بیستک را به فراموشی نخواهند سپرد.