خرید کتاب علوم چهارم ابتدایی پرتکرار قلم چی

علوم چهارم ابتدایی پرتکرار قلم چی

دسته: چهارم دبستان قلم چی کد کالا: 3079 بازدید: 1,052 بار وضعیت: موجود است
42,000 تومان

گروه مولفان 1400 انتشارات قلم چی

گزینه‌های در دسترس

مقدمه مولفان
سوال های این کتاب با بررسی 300 برگه امتحانی مدارس گزینش شده است.
دو آزمون جامع نیم سال اول    
دو آزمون جامع پایان سال
59سوال مرتبط با محتوای کتاب درسی جهت پوشش کامل مطالب طراحی شده است.
چيدمان سوالات براساس الگوي مراحل آموزش مستقيم صورت گرفته است.
سوالات مرحله به مرحله دانش آموزان را از سطح دانشي به سطح تحليلي و كاربردي سوق مي دهد.
درسنامه:
بر مبناي درخت دانش و به ترتيب مطالب كتاب درسي آورده شده است.
در ابتداي هر مبحث درسنامه آورده شده است كه شامل اصلي ترين نكته هاي مربوط به آن مبحث مي باشد.
درسنامه ها به گونه اي طراحي شده اند كه باعث ارتقاي سطح علمي دانش آموزان در هر مبحث مي شوند.
در انتهاي درسنامه ها نكته هاي مهمي را مشاهده مي كنيد، اين نكته ها از مجموعه ي متن، شكل ها و كتاب درسـي اسـتخراج
شده است و كامل كننده ي درسنامه مي باشد.
سؤالهاي پرتكرار امتحاني و طراحي از كتاب درسي :
بيش از300برگه امتحاني از مدارس سراسر كشور جمع آوري و سوالات منتخب از بين آنها گزينش شده اند، تا دانش آموزان
بتوانند با سليقه هاي معلّمان سراسر كشور آشنا شوند.
تمام مطالب كتاب درسي پوشش داده شده است. براي پوشش كامل كتاب درسـي و تكميـل تمـرين هـا، سـوال هـايي نيـز از
مطالب كتاب درسي طراحي شده است.
بانک کتاب بيستک خريد کتاب کمک درسي سوال های پرتکرار علوم چهارم دبستان انتشارات قلم چی را به شما 
عزیزان و علاقه مندان پيشنهاد ميکند.

مولفان : الناز نادری شیران و سناز نادری شیران