خرید کتاب کافه تست ادبیات کنکور ندوشن

کافه تست ادبیات کنکور ندوشن

دسته: دوره دوم متوسطه ندوشن کد کالا: 5943 بازدید: 3,658 بار وضعیت: موجود است
115,000 تومان

کتاب کافه تست ادبیات کنکور انتشارات ندوشن

گزینه‌های در دسترس

مولف : علی جعفری ندوشن

بانک کتاب 20 تک

این کتاب دربرگیرنده آموزش کتاب های فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم در قالب پرسش های چهارگزینه ای در سه قلمرو زبانی، ادبی و فکری است و به بررسی ستایش، متن درس، کارگاه متن پژوهی، روان خوانی، شعر خوانی، گنج حکمت و نیایش هر سه کتاب می پردازد. رویکرد آموزشی کافه تست رویکرد آزمون محور است و نکته قابل توجه این که، آزمون های کافه تست، مبتنی بر بودجه کنکور سراسری است بدین ترتیب که 25 تست در قلمرو زبانی( در سطح واژگانی و دستوری)، قلمرو ادبی (آرایه ها و ردیف و قافیه و تاریخ ادبیات) و قلمرو فکری (به بررسی ویژگی اندیشگی و گرایش و نگرش هر متن) آمده است. براساس دیدگاه کارشناسان آموزشی، رویکرد آزمون محور، یکی از روش های موثر در آموزش است. شیوه پرسشگری می تواند در برگیرنده آموزش باشد و ذهن فراگیرنده را برای روند یادگیری فعال سازد و آموزش در خلال پرسش ها انجام بپذیرد.
آزمون و پرسش با پرسش های چهارگزینه ای، روند آموزشی دیگری است که فراگیرنده در بررسی پاسخ های خود(درست، نادرست و نزده)، رجوع به پاسخ تشریحی را در پی خواهد داشت و به این ترتیب، روند آموزش ژرفا می باید. از آنجایی که چینش مباخث آزمون های کتاب کافه تست ادبیات به گونه ای است که هر فراگیرنده می تواند براساس نیاز خود، هر قلمروی از آزمون را که بخواهد گزینش کند تا با بررسی چندین آزمون (برای نمونه در قلمرو زبانی) و سپس با بررسی پاسخ تشریحی آن ها، دانش خود را در آن قلمرو بالاببرد و به همین ترتیب در قلمرو های دیگر این روند را ادامه دهد. از سوی دیگر برای هر درس چند آزمون با دیدگاه های متفاوت طراحی و آزمون ها از آسان به دشوار مرتب شده است که در هر فصل آموزشی برای تثبیت مباحث، مرور آن ها بسیار موثر است.
بانک کتاب بیستک خرید کتاب کمک درسی کافه تست ادبیات کنکور دهم و یازدهم و دوازدهم انتشارات ندوشن را به شما پیشنهاد می کند.
شایسته است سپاسگذار همکاران طراح، جناب آقایان پوریا حسین پور، محمد مهدی حیدری، ابراهیم کاظمی و رحیم میرعمادی باشم که با شکیبایی در تالیف، همراهان گرانقدری بودند. همچنین از مدیر نشر جناب آقای علی جعفری ندوشن، که همراه پیگر و موثر این کتاب بودند و نیز باید قدران خانم مونا خدایی باشم که برای تایپ این کتاب بسیلر زحمت کشیده اند در ضمن نمونه خوانی این کتاب بر عهده بزرگواران خانم ها زینب اسدی و مریم ندیری بود که سپاسگزار زحمات آن ها هستم.